Evangelisk  Luthersk Misjonslag

HovedsidePeruMøtevirksomhet Norge• OppbyggeligIn EnglishKontakt ossLinker          

Du er her ELM>>Møtevirksomhet Norge>>Møteoversikt>>Kvelde Misjonslag

Kvelde Misjonslag

MØTEPLAN våren 2010

Januar:

Tor. 14. kl. 19 Årsmøte hos Svein Mangelrød

Møteuke Kv.bedehus Tir.19-Lør.23 kl19 Søn.kl.11 Strandly

Februar:

Tor. 11. kl.19 hos Asbjørn Mangelrød

Søn.21. kl.19 på Kvelde bedehus

Mars :

Nattverdmøte Mand.1.Kl.19 hos Mathias Mangelrød

Tor. 11. Kl. 19 hos Olav Malerød

Søn. 21. Kl. 15 på Futejordet

April :

Påskemøter:Lør.3.Kl19 Søn.4.kl19 Man.5.kl11 Kv.bedeh.

Tor. 8. kl. 19 hos Birger Mangelrød

Søn. 18. kl.19 på Kvelde bedehus

Mai :

Nattverdmøte Man.3. kl.19 hos Jan O. Butterud

Kristi Himmelf. Tor.13.kl11 på Kv. Bedehus

17 MAI på Farrisheim.

STEVNE søn.30. kl.15 og kl.17 på Solberg hos T. Mangelrød

Juni :

Tor. 10. kl.19 hos Svein Mangelrød

August :

Tor.12. kl.19 hos Arne Martin Malerød

 

Kretsarrangementer

Lørdagskvelder:

30. januar. Kvelde bedehus.

27. februar. Sandar menighetshus. Sandefj.

27. mars. Sem menighetshus. Kretsens årsmøte kl. 16.30.

24. april. Ås bedehus, Skien.

29. mai. Vestre Andebu bedehus.

28. august. Fredheim, Hvarnes.

Kvinneforeningen:

28. jan. Hos Mariann Malerød, Lysebo.

25. febr. Hos Elise Malen Semb, Stokke.

25. mars. Hos Elisabeth Mangelrød, Kvelde.

29. april. Hos Solveig Ellingsen, Kodal.

27. mai. Hos Elisabeth Stålerød, Andebu.

Mannsmøter:

Mandag 25 januar. Giverglede.

Mandag 29 mars.

Kveldsbibelskole, Kvelde bedehus. Gjennomgåelse av Rom. kp. 12-16.

18. Jan

15. Febr

15. Mars

19. april.

17.mai-stevne:

Farrisheim, Lysebo. Kl. 18.00

Pinsestevne:

2.pinsedag, 24.mai. Møter kl. 15 og Kl. 17 hos Håvar Fjære, Åsrumvn. 447.

Stevne:

Søndag 20.juni. Møte kl. 15 og 17 hos Harald og Gunvor Lie, Sørbyvn. 898, 3178 Våle.

Leirer:

Ungdomsleir: 25.-27. juni. Skautvedt v/ Farris, Larvik.

Yngresleir: 23.-25. juli. Skrim sp.kapell, Kongsberg.

Barneleir: 23.-25. juli. Norsjø leirsted, Gvarv.

 

Minner også om sommerbibelskoler:

8.-11. juli på IMI-stølen, Oppdal

5.-8. august på Bygland vgs, Bygland.

 

Se jeg kommer snart! Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok. Joh. Åp. 22. 7Du er hjertelig velkommen !

   
ELM v/ sekr Håvar Fjære, Storrønningen, 3220 Sandefjord, tlf +47 33 11 08 31  Webmaster