Referat 56. møte i LS

Nytt landsstyret er konstituert etter årsmøte. Samme dag, 4. august, hadde de sitt første møte på Bygland.

Klikk her for å lese referatet fra det 56. møte i Landsstyret 4. august 2017 (PDF) >

Neste møter
18/08 19:00 Møte: Andebu
24/08 19:00 Kvinneforening: Ann Ingeborg Mangelrød
30/08 19:00 Møte: Betania, Stokke

Velkommen til ELM's nettside!

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken.

Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjon.

Når det gjelder arbeidet i Guds rike ønsker vi gå på de gamle stier, slik at basunen har et klart budskap til vekkelse og til frelse. Det største som kan skje gjennom møtevirksomheten er at mennesker kommer til klarhet om sitt gudsforhold, og at visshet om barnekår hos Gud vokser fram.

ELM arbeider i Norge og Peru.