Resymee fra kveldsbibelskolen

Misjonslaget har kveldsbibelskole. Vanligvis den tredje mandagen i måneden. (Med få unntak.) På Kvelde bedehus. Etter noen år med Davids salmer og historien bak de, er det nå gjennomgang av kolosserbrevet. Jan Oskar Butterud har skrevet et resymee som du nå kan lese her.

Klikk her for å lese resymeet >
 
Neste møter
21/08 19:00 Ungdomsforening:
22/08 19:00 Kvinneforening: Anne Margrethe Marca
25/08 11:00 Møte: Kvelde bedehus

Velkommen til ELM's nettside!

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken.

Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjon.

Når det gjelder arbeidet i Guds rike ønsker vi gå på de gamle stier, slik at basunen har et klart budskap til vekkelse og til frelse. Det største som kan skje gjennom møtevirksomheten er at mennesker kommer til klarhet om sitt gudsforhold, og at visshet om barnekår hos Gud vokser fram.

ELM arbeider i Norge og Peru.