Velkommen til nyttårssamling!

Velkommen til nyttårssamling på Strand leirsted i Sandefjord 30.12.2017 – 01.01.2018! Talere: Dagfinn Sandal, Lars Ingmar Thorsen, Paul Andre Bergene Holm og Wilber Marca.

Klikk her for fullstendig program og mer informasjon >
Påmeldingsfrist: 20. desember.

Velkommen til ELM's nettside!

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken.

Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjon.

Når det gjelder arbeidet i Guds rike ønsker vi gå på de gamle stier, slik at basunen har et klart budskap til vekkelse og til frelse. Det største som kan skje gjennom møtevirksomheten er at mennesker kommer til klarhet om sitt gudsforhold, og at visshet om barnekår hos Gud vokser fram.

ELM arbeider i Norge og Peru.