Til informasjon så planlegges det for en nyttårssamling for ungdommer. Tid og sted kommer vi tilbake til.


Byggearbeider Peru

Nå begynner grov-arbeidet med byggingen av ny Kirke og kontor i sentrum av Arequipa å nærme seg slutten. Siste etasjeskille er støpt.

Følg arbeidet på Perubloggen >

Ønsker du å støtte arbeidet i Peru?
Kontonummer både for fast givertjeneste og engangsgaver som går direkte til arbeidet i Peru: 3000.13.23454På toppen av det nye bygget

På Hjemveg oktober 2023

Bladet På Hjemveg er nå publisert igjen. Denne gangen kun som et digitalt dokument - forvent derfor ikke noe blad i posten. Klikk på knappen under for å lese bladet. Tidligere versjoner av På Hjemveg finner du under fanen Oppbyggelig.


På Hjemveg oktober 2023
Forsidebilde av På Hjemveg


Bedehuset i Skjee - Betania

Bedehuset i Skjee-bygda i Stokke er et samlingspunkt for Østre Vestfold ELM. Vår bønn er at vi må ta vare på arven vår. Det er en utvikling i dag hvor bedehusene legges ned, men vi ser derimot verdien av å ruste opp og bygge ut for på den måten å ivareta det vi har fått. Vi er mange som samles til møtene; barn, ungdom og voksne, og har derfor behov for å utvide. Tanken er å rive dagens tilbygg og sette opp et nytt og større. I tillegg er det ønskelig å foreta noe vedlikehold på den gamle delen; bl.a. skifte hovedtak.

Les mer om prosjektet under Støtte >

Opptak møter

Velkommen til ELM's nettside!

Evangelisk Luthersk Misjonslag (ELM) er et åndelig hjem og et arbeidslag for kristne venner som ønsker å utbre Bibelens budskap i Norge og på misjonsmarken.

Arbeidet grunnes på Den Hellige Skrift, forstått og brukt i lys av Bibelens eget Kristus-vitnesbyrd og nedfelt i den evangelisk-lutherske trosbekjennelse og den rosenianske tradisjon.

Når det gjelder arbeidet i Guds rike ønsker vi gå på de gamle stier, slik at basunen har et klart budskap til vekkelse og til frelse. Det største som kan skje gjennom møtevirksomheten er at mennesker kommer til klarhet om sitt gudsforhold, og at visshet om barnekår hos Gud vokser fram.

ELM arbeider i Norge og Peru.