Informasjon om Evangelisk Luthersk Misjonslag generelt:

Formann    
Jon Espeland
Svartefjell 24
4625 FLEKKERøY
Tlf.: 38 10 00 61/ 413 04 882
Mail: formann(a)misjonslaget.no
 

 

   Lokallag med kontaktpersoner:
FylkeLokallagKontaktperson/
telefonnummer
Agder (Aust-Agder) Bygland Olav Straume
37935319
Agder (Vest-Agder) Flekkerøy Karl Løvås
47617653/ 38100526
Innlandet (Hedmark) Rena Sigmund Fjære
98025181
Oslo Oslo Vegard Skipnes
45884996
Rogaland Jæren Arthur Salte
51428801
Vestfold og Telemark Kvinneforeningen Aurora Marte Fjære
40246893
Ungdomsforening Sigurd Mangelrød
48241555
Vestfold og Telemark (Vestfold) Kvelde/ Hvarnes Birger Mangelrød
91877224/ 33112044
Østre Vestfold Olaf Andrè Klavenæs
92286453

 

Gaver

 Evangelisk Luthersk Misjonslags kontonummer er 1638.21.01514

ELM
v/kassererBjørg Løvås
Vragesv. 85
4625 Flekkerøy.

Tlf.: 38100061 / 41304882.

Mail: bjorglov(a)gmail.com

 

((a) må byttes ut med @ for å sende e-mail. Dette er gjort for å verne adressene mot uønsket e-post, såkalt spam.)

 

Ansvarlig for hjemmesiden: Vegard Skipnes.

post(a)misjonslaget.no