Møteoversikt lokallag

Jæren

Rogaland

Det er for tiden ikke satt opp noen møter for dette lokallaget.
Kontakt Arthur Salte (tlf: 51428801) for nærmere informasjon.Viktige arrangement:

06. - 08. oktober Bibelhelg: Vegårtun, Vegårshei
23. - 25. februar Ungdomsleir: Gautestad leirsted