Møte

Ø. Egeland, Hvarnes

03. oktober 2022 Kl. 19:00

Taler: Elias Østerhus

Møtet er i samarbeid med Sarepta.Dette møtet er en del av:
Lokallag: Kvelde/ Hvarnes

Ø. Egeland, Hvarnes

Vestfold og Telemark (Vestfold)

Hos Margrethe og Øyvind Egeland
Hedrumveien 2844, 3282 Kvelde

Kontaktperson for nærmere informasjon:
Birger Mangelrød
Tlf.: 91877224/ 33112044.