Opptak
2019


_Bygland


Arnfinn Barlaup - Til frihet har Kristus frigjort oss - Gal 5;1-12 [48.76 MB]

Andakt ved Per Olav Mangelrød [30.63 MB]

Kjell Dahlene - Philip Paul Bliss og Anna Jonassen (Sangmøte Familiemøte) [70.01 MB]

Malvin Torsvik - En Himmel i vente - Åp 21;9-27 [57.84 MB]

Kjell Dahlene - Ved Faderens høyre side - Kol 3;1 [51.15 MB]

Arnfinn Barlaup - Herrens arm åpenbarer - Jes 53;1, Luk 24;13-35 [62.78 MB]

Håkon Malerød mfl - Et folk i nød - Matt 9;35-38 (Misjonstime) [67.63 MB]

Kjell Dahlene - Nåde - 2Kor 12;8-9 [47.09 MB]

Malvin Torsvik - Adgangen til Himmelriket - Åp 22;12-17,20;11-13, Luk 13;24-29 [46.42 MB]

Sanger


Anna og Ida_v1 [3.18 MB]

Anna og Ida_v2 [3.06 MB]

Barnekoret 1 [2.3 MB]

Barnekoret 2 [3.57 MB]

Broderrøsten 1 [4.42 MB]

Broderrøsten 2 [3.81 MB]

Broderrøsten 3 [2.33 MB]

Broderrøsten 4 [4.27 MB]

Ingrid og Øyvind 1 [5.2 MB]

Ingrid og Øyvind 2 [6.73 MB]

MangelStraum 1 [3.5 MB]

Musikklaget 1 [2.12 MB]

Musikklaget 2 [3.22 MB]

Regine, Edel og Olaf Andre 1 [2.65 MB]

Regine, Edel og Olaf Andre 2 [4.59 MB]

Regine, Edel og Olaf Andre 3 [6.04 MB]

Sangvennene 1 [4.59 MB]

Sangvennene 2 [2.73 MB]

Straumstein 1 [4.19 MB]

Straumstein 2 [4.03 MB]

Straumstein 3 [4.95 MB]

Straumstein 4 [4.02 MB]

Turid og Kjell 1 [3.09 MB]

Turid og Kjell 2 [3.3 MB]

Turid og Kjell 3 [5.69 MB]BibelcampVegårtun


Steinar Malmin - Dette skal du vite om de siste tider - 2Tim 3;1-5 [48.69 MB]

Jon Espeland - I dag MÅ jeg bli i ditt hus - Luk 19;1-10 (Sakkeus) [47.65 MB]

Steinar Malmin - Født av Gud - Joh 12;42 (Nikodemus) [53.26 MB]

Dagfinn Sandal - Venter du på Herren Jesus - 1Tess 5;1-3 (Herrens dag) [54.29 MB]

Steinar Malmin - Å være vitne - 2Kong 7;3-9 (fire spedalske menn) [46.41 MB]

Håkon Malerød - Veien til Himmelen og Himmelen - Joh 14;3-4 [33.26 MB]

Dagfinn Sandal - Det levende håp - 1Pet 1;3 (en Himmelsk arv) [50.13 MB]

Steinar Malmin - starten på Jobs bok - Job 1;1-12 [44.81 MB]

Steinar Malmin - Job som forbilde på Kristus - Job 19;25 [61.07 MB]

Håkon Malerød - Jesus ønsker nø spesielt for deg - Joh 17;24 [38.54 MB]

Dagfinn Sandal - Jesus kommer snart, løftenes rokkes ei - Åp 21;1-5 [54.39 MB]

Sang


Aslaug og Dagfinn 1 [5.91 MB]

Dagfinn 1 [4.27 MB]

Dagfinn 2 [4.68 MB]

Dagfinn 3 [5.19 MB]

Sangvennene 1 [2.65 MB]

Sangvennene 2 [3.14 MB]NorsjøVår


Sandal, Dagfinn - Luk 19;1-10 (Sakkeus) [36.56 MB]

Fossli, Asbjørn - Matt 1;1-17 Ættetavle for Jesus [48.6 MB]

Fossli, Asbjørn - Matt 1;18-25 Omstendighetene rundt Jesu fødsel [57.58 MB]

Sangmøte [95.33 MB]

Sandal, Dagfinn - Jes 41;10 Immanuel [56.07 MB]

Sandal, Dagfinn - Luk 10;38-42 Martas stilling [52.58 MB]

Sang


Alle sanger fra Norsjø vår 19.zip [63.21 MB]

Barnekoret 1 [2.42 MB]

Barnekoret 2 [3.27 MB]

Barnekoret 3 [4.59 MB]

Barnekoret 4 [1.67 MB]

Borderrøsten 2 [3.79 MB]

Broderrøsten 1 [4.45 MB]

Broderrøsten 3 [4.59 MB]

Dagfinn 1 [3.63 MB]

Dagfinn 2 [3.6 MB]

Dagfinn 3 [5.06 MB]

Dagfinn 4 [6.25 MB]

Dagfinn 5 [4.19 MB]

Dagfinn 6 [4.97 MB]

Dagfinn 7 [4.2 MB]

Dagfinn 8 [4.42 MB]

Ida 1 [4.94 MB]

Ida og Sigmund 1 [3.73 MB]

Ida og Sigmund 2 [3.33 MB]

Ida og Sigmund 3 [4.21 MB]
2018


Bygland


Jon Espeland - Det gamle og det nye menneske - Joh 3;5-6, 1;11-13 [45.24 MB]

Lars Fredrik Ellingsen - Oppdragelseskristendom og vekkelseskristendom 1 - 5Mos 6;1-9 [51.69 MB]

Einar Kristoffersen - De to riker - Luk 17;20-30 [57.92 MB]

Lars Fredrik Ellingsen - Oppdragelseskristendom og vekkelseskristendom 2 - Luk 15;11-32 [53.24 MB]

Terje Treidene - Spedalskhet - 3 Mos 14;1-7 [64.04 MB]

Einar Kristoffersen - Synd ikke mer - 1Kor 10;1-14 [43 MB]

Terje Treidene - Se det menneske - Joh 19;1-6 [50.93 MB]

Einar Kristoffersen - Ved Herrens Ånd alene - 2Mos 16;11-18 [43.3 MB]

Sanger


Brødrenestraumstein1 [5.61 MB]

Brødrenestraumstein3 [5.76 MB]

Brødrenestraumstein4 [4.82 MB]

famMagne1 [4.4 MB]

famMagne2 [3.75 MB]

famMagne3 [4.1 MB]

famMagne4 [4.92 MB]

Klanenæsbrødrene3 [4.85 MB]

Klavenæsbrødrene1 [5.34 MB]

Klavenæsbrødrene2 [2.96 MB]

Kveldemusikklag1 [4 MB]

Kveldemusikklag2 [3.58 MB]

kveldemusikklag3 [4.46 MB]

kveldemusikklag4 [5.34 MB]

sangvennene1 [4.8 MB]

Sangvennene2 [4.59 MB]

Terje1 [5.37 MB]

Terje2 [4.97 MB]

Terje3 [4.09 MB]

Terje4 [4.83 MB]

Terje5 [5.79 MB]Vegårtun


Steinar Malmin - Synden i meg - Rom 7;9-25 [50.92 MB]

Jon Espeland - Lov og evangelium 1 - Gal 3;13-29 [52.4 MB]

Steinar Malmin - Bygge på steingrunn - Matt 7;24-27 [33.51 MB]

Jon Espeland - Lov og evangelium 2 - Gal 3;13-29 [52.96 MB]

Steinar Malmin - Bileam 1 - 4Mos 22;1-20 [57.96 MB]

Steinar Malmin - Bileam 2 - 4Mos 22;36-23;3 [58.73 MB]

Sangmøte - Sal 40;2-4 [57.39 MB]

0

opptaken 9juli kl 1930 med Dagfinn Sandal ble ikke nø av .txt [152 bytes]

Dagfinn Sandal - Hva evangeliet er - Rom 1;16-17 [47.76 MB]

Steinar Malmin - Abrahams far, Tarak - 1Mos 11;26-32 [59.21 MB]

Dagfinn Sandal - Verdens frelser - Joh 4;27-29, 39-42 [53 MB]

Steinar Malmin - Født på ny [44.36 MB]

Dagfinn Sandal - Kjærligheten - 1Joh 4;9-10 [51.53 MB]

Steinar Malmin - Din første kjærlighet - Åp 2;1-5 [58.57 MB]

Dagfinn Sandal - Synden og nåden - Rom 5;20 [56.75 MB]2017


Bygland, Sommerbibelskole


0

Kjell Dahlene - Herren elsker sitt troløse folk - Hos 2;14-15 [35.53 MB]

Per Olav Mangelrød - Løft deres hoder fordi deres for løsning stunder til - Luk 21;28 [25.03 MB]

Kjell Dahlene - Tapt borte og hjemme - Luk 15;1-10 [48.99 MB]

Kjell Dahlene - Menneske, dine synder er deg forlatt - Luk 5;20 [51.63 MB]

Kjell Dahlene - Syndenes forlatelse - Luk 5;20 [57.25 MB]

Eivind Flå - Han tok min plass - Sak 3;1-5 [43.59 MB]

Eivind Flå - Hva ser du - Sak 4;2 [45.9 MB]

_pga en teknisk feil med minnekortet klipper lyden i disse opptakene.txt [185 bytes]

Sanger


Arne og Magne 1 [4.78 MB]

Arne og Magne 2 [3.16 MB]

Arne og Magne 3 [3.96 MB]

Broderrøsten 1 [4.66 MB]

Broderrøsten 2 [4.33 MB]

Klavenæsbrødrene 1 [3.65 MB]

Klavenæsbrødrene 2 [6.42 MB]

Kvelde musikklag 1 [4.3 MB]

Kvelde musikklag 2 [3.67 MB]

Peruanere [4.29 MB]

Sanglaget 1 [3.41 MB]

Sanglaget 2 [2.69 MB]

Sanglaget 3 [3.1 MB]

Turid og Kjell 1 [3.56 MB]

Turid og Kjell 2 [3.95 MB]

Turid og Kjell 3 [3.12 MB]

Turid og Kjell 4 (ekstra dårlig opptak) [4.09 MB]

Turid og Kjell 5 [4.82 MB]

Turid og Kjell 6 [4.79 MB]
20162015


Bibelcamping Bygland


Lars Fredrik Ellingsen - Vi som elsket Jesus - Jes 40;1-2, 5,8 [30.82 MB]

Dagfinn Sandal - Hva er Kristendom - Joh 15;26-27 [37.54 MB]

Lars Fredrik Ellingsen - I Korsets lys - 2Pet 1;16-19, Joh 1;1-9 [28.72 MB]

Arne Straumstein - I mitt kjød bor intet godt - Rom 7;18-19 [34.16 MB]

Tore Mangelrød - Jakob elsket jeg, Esau hatet jeg - Rom 9;10-16 [32.97 MB]

Dagfinn Sandal - Er mitt hjerte rett for Gud - 2Mos 35;21-22 [27.62 MB]

Tore Mangelrød - Så åpenbarte Herren seg for Abraham - 1Mos 18;1-15 [27.49 MB]

Sangmøte [48.08 MB]

Dagfinn Sandal - Kvinnen i Simons hus - Luk 7;47-50 [38.61 MB]

Tore Mangelrød - Gud satte Abraham på prøve - 1Mos 22;1-13 [30.63 MB]

Dagfinn Sandal - Lønnsyken i den kristne menighet - Matt 20;1-16 [33.94 MB]

Per Olav Mangelrød - Idag er det tid for å vende om til Herren - Hag 1;2-9 [31.48 MB]

Sanger


Dagfinn 01 [3.75 MB]

Dagfinn 02 [3.14 MB]

Dagfinn 03 [3.34 MB]

Dagfinn 04 [4.48 MB]

Dagfinn 05 [3.44 MB]

Dagfinn 06 [4.18 MB]

Dagfinn 07 [2.7 MB]

Dagfinn 08 [2.68 MB]

Dagfinn 09 [3.22 MB]

Dagfinn 10 [5.05 MB]

Dagfinn 11 [4.13 MB]

Dagfinn 12 [2.69 MB]

Dagfinn 13 [4.42 MB]

Dagfinn 14 [4.17 MB]

Dagfinn 15 [3.77 MB]

Dagfinn 16 [2.73 MB]

Dagfinn 17 [3.98 MB]

Dagfinn 18 [2.84 MB]

Dagfinn 19 [2.43 MB]

Dagfinn 20 [3 MB]

Dagfinn 21 [3.67 MB]

Dagfinn 22 [3.81 MB]

Dagfinn 23 [5.02 MB]

Dagfinn 24 [3.57 MB]

FamilienStraumstein 1 [2.58 MB]

FamilienStraumstein 2 [2.97 MB]

Mangelrødgutane 1 [3.38 MB]

Mangelrødgutane 2 [4.66 MB]

ukjent 1 [3.29 MB]

ukjent 2 [2.84 MB]Bygland - Sommerbibelskole


Kjell Dahlene - Drives av Guds Ånd - Rom 8;14-16 (slutten mangler pga teknisk feil) [16.96 MB]

Lars Fredrik Ellingsen - Himmelen - Åp 21;1-6,22-23 (andakt ifm årsmøtet) [12.98 MB]

Kjell Dahlene - Ikke trelldommens ånd - Rom 8;14-16 [32.41 MB]

Kjell Dahlene - Guds barn - Rom 8;14-16 [28.13 MB]

Mats Giselsson - Til vår rettferdiggjørelse - Rom 4;25 [35.95 MB]

Mats Giselsson - Døpt med Den Hellig Ånd og ild - Matt 3;11-12 [37.69 MB]

Per Olav Mangelrød - Bilder fra Peru [45.28 MB]

Jon Espeland - Kapernaum - Luk 8;40-56 [38.34 MB]

Mats Giselsson - Den fortapte sønn - Luk 15;11-32 [45.68 MB]

Sanger


Broderrøsten 1 [1.59 MB]

Broderrøsten 2 [3.49 MB]

Broderrøsten 3 [3.23 MB]

Broderrøsten 4 [2.99 MB]

FamilienSalte 2 [2.63 MB]

FamilienSalte [1.71 MB]

Ida 1 [4.46 MB]

Ida 2 [3.32 MB]

Ida 3 [6.28 MB]

Ida 4 [2.41 MB]

Kjell 1 [3.13 MB]

Kjell 2 [3 MB]

Kjell 3 [2.74 MB]

Kjell 4 [2.97 MB]

Kjell 5 [3.27 MB]

Klavenæsbrøderene 1 [3.12 MB]

Klavenæsbrøderene 2 [1.83 MB]

Mangelrødgutane 1 [3.07 MB]

Mangelrødgutane 2 [2.75 MB]

Ukjent 1 [3.6 MB]

Ukjent 2 [2.37 MB]

Ukjent 3 [2.94 MB]

Ukjent 4 [2.53 MB]

Ukjent 5 [3.64 MB]

Ukjent 6 [2.51 MB]IMI, Oppdal


Einar Kristoffersen - Det som er svagt utvalgte Gud - 1Kor;26-31 [31.25 MB]

0

Ingvar Johansson - I mitt sted - 1Mos.22;13 [35.26 MB]

Lars Fredrik Ellingsen - Torn i kjødet - 2Kor 12;7-10 [36.44 MB]

Ragnvald Lende - Seminar; Carl Olof Rosenius [56.69 MB]

Ingvar Johansson - En for alle og alle for en - Dom 6;36-40 [36.88 MB]

Einar Kristoffersen - Enkens gave - Mark 12;37-44 [24.45 MB]

Ingvar Johansson - Den doble strømmen - Esek 47;9 [40.9 MB]

Per Olav Mangelrød - Misjonstime; Om arbeidet i Peru [41.41 MB]

Lars Fredrik Ellingsen - Han troner - Jes 40;12-15, 21-31 [38.29 MB]

Einar Kristoffersen - Forstandighet - Mark 12;28-34 [28.22 MB]


Strand (nyttårssamling 2014-2015)


Tom Eftevand - Luk 2;8-20 [35.96 MB]

Tom Eftevand - Matt 3;1-2, Mark 1;14-15 [36.36 MB]

Wilber Marca - Joh 1;1-5 [27.04 MB]

Tore Mangelrød - Grepet av Kristus - Fil 3;12-14 [22.02 MB]

Tore Mangelrød - Så sier Herren - Jes 43 [29.51 MB]

Sanger


Ida1 [3.5 MB]

Ida2 [3.47 MB]

Ida3 [4.89 MB]

Ida4 [4.69 MB]

Ida5 [4.39 MB]

Marte og Anne Margrethe 1 [3.63 MB]

Marte og Anne Margrethe 2 [1.83 MB]

Marte og Anne Margrethe 3 [4.03 MB]

Tom1 [1.97 MB]

Tom2 [3.58 MB]

Tom3 [3.49 MB]
2014


Bygland


Bibelcamping 1-7aug


Tom Eftevand - Uforskyldt - Rom 3;22-4;8 [34.7 MB]

Tore Mangelrød - Se - Joh 3;1-16 [33.98 MB]

Tom Eftevand - Rettferdiggjort - Rom 3;19-28 [44.15 MB]

Tore Mangelrød - Svart og urein - Sal 51;1-14 [32.91 MB]

Lars Fredrik Ellingsen - Gal 1;1-7 [37.14 MB]

Arnfinn Barlaup - 1Kor 1;1-9 [39.66 MB]

Lars Fredrik Ellingsen - Gal 3;1-5 [35.87 MB]

Arnfinn Barlaup - 2Kor 5;2-3, 11-21 [41.82 MB]

Lars Fredrik Ellingsen - Gal 5;1-4 [29.48 MB]

Arnfinn Barlaup - Hvilen (Matt 11;28) - Heb 4;1-13 [35.72 MB]

Arnfinn Barlaup - Ypperstepresten - Heb 4;14-16 [37.65 MB]

Sanger


Jane og Tore1 [3.37 MB]

Jane og Tore2 [4.1 MB]

Mangelrødguttene1 [3.73 MB]

Mangelrødguttene2 [4.01 MB]

Solveig, Linnea og Maria1 [3.73 MB]

Solveig, Linnea og Maria2 [2.77 MB]

Tom1 [4.31 MB]

Tom2 [2.87 MB]

Tom3 [1.99 MB]

Tom4 [3.37 MB]Sommerbibelskole 7-10aug


Tore Mangelrød - Josef - 1Mos 4;14, 38-57 [28.96 MB]

Lars Fredrik Ellingsen - Åp 19;5-10 [30.11 MB]

Lars Fredrik Ellingsen - Åp 19;11-16 [30.38 MB]

Tore Mangelrød - Josef - 1Mos 37;27-36, 45;1-5, 25-28 [31.72 MB]

Arthur Salte - Isak og Ismael - Gal 4;24,28 [33.14 MB]

Jan Tore Olsen - Åp 1;1-8 [38.83 MB]

Jan Tore Olsen - Bileams lære - Åp 2;12-17 (Pergamum) [62.53 MB]

Jan Tore Olsen - Jeg vet, å høre, den som seirer - Åp 1-3 [53.74 MB]

Jon Espeland [36.66 MB]

Arthur Salte (før misjonærinnvielsen) [37.43 MB]

Sanger


Broderrøsten [4.4 MB]

famSalte1 [1.83 MB]

famSalte2 [2.4 MB]

Inger Lise og Ann Helen1 [2.97 MB]

Inger Lise og Ann Helen2 [3.03 MB]

Inger Lise og Ann Helen3 [3.14 MB]

Inger Lise og Ann Helen4 [2.21 MB]

Inger Lise og Ann Helen5 [2.3 MB]

Jane og Tore1 [3.44 MB]

Jane og Tore2 [3.44 MB]

Klavenæs1 [3.93 MB]

Klavenæs2 [4.25 MB]

KveldeMusikklag1 [3.49 MB]

KveldeMusikklag2 [3.61 MB]

KveldeMusikklag3 [2.26 MB]

KveldeMusikklag4 [3.42 MB]

Mangelrødguttene1 [3.35 MB]

Mangelrødguttene2 [3.77 MB]

Mangelrødguttene3 [3.82 MB]
IMI, Oppdal


Mats Giselsson - Gjennom tro skal den rettferdige leve - Rom 1;16-17 [29.34 MB]

Øyvind Klavenæs - Evig glede eller evig sorg - Åp 20;11-21;8 [23.26 MB]

Mats Giselsson - Hvordan skal jeg få nåde innfor Gud - Rom 3;21-28 [41.99 MB]

Ragnvald Lende - To sangforfattere - Del 1 - Nils Peter Madsen [45.05 MB]

Ragnvald Lende - To sangforfattere - Del 2 - Fredrik Engelke [16.36 MB]

Øyvind Klavenæs - Døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen - Åp 20;12-15 [22.53 MB]

Petter Skipnes - Min mat er å gjøre hans vilje - Joh 4;34 [44.2 MB]

Mats Giselsson - Sal 23 [40.98 MB]

Mats Giselsson - Rettferdiggjørelsen av tro - Rom 5;1-19 [37.4 MB]

Malvin Torsvik - Abrahams liv del 1 - Kallet - Apg 7;2, 1Mos 15;1-7 (kun 19 min pga teknisk feil) [17.35 MB]

Malvin Torsvik - Abrahams liv del 2 - Prøvelsen - 1Mos 22;1-19 [46.31 MB]


Norsjø


Tore Mangelrød - 2Mos 33;12-23 [35.94 MB]

Terje Treidene - 1Joh 5;13 [43.22 MB]

Terje Treidene - Sal 65 [37 MB]

Sangmøte [78.92 MB]

Lars Fredrik Ellingsen - Luk 5;30-32 [22.08 MB]

Tore Mangelrød - 2Kong 4;1-7 [34.45 MB]

Sanger


Hjertesangkoret 1 [1.78 MB]

Hjertesangkoret 2 [4.69 MB]

Hjertesangkoret 3 [3.01 MB]

Jane og Tore 1 [3.19 MB]

Jane og Tore 2 [3.36 MB]

Mangelrødgutane 1 [3.71 MB]

Mangelrødgutane 2 [3.37 MB]

Mangelrødgutane 3 [3.5 MB]

Sekstetten 1 [2.52 MB]

Sekstetten 2 [4.17 MB]

Sigmund 1 [2.78 MB]

Sigmund 2 [3.94 MB]

Terje 1 [3.31 MB]

Terje 2 [2.75 MB]
2013


Bygland


Kristoffersen, Einar - Sal 32 [34.5 MB]

Dahlene, Kjell - En lykkelig konkurs - Fil 3;7-9 [31.05 MB]

Ellingsen, Lars Fredrik [30.77 MB]

Dahlene, Kjell - Kjenne Jesus - Fil 3;7-9 forts [42.79 MB]

Kristoffersen, Einar - 1Pet 3;8-13 [31.02 MB]

Klavenæs, Øyvind - Kongen på et kors - Luk 23;26-43 [23.51 MB]

Kristoffersen, Einar - Luk 5;27-32 [30.85 MB]

Dahlene, Kjell - idet jeg blir gjort lik med ham i hans død - Fil 3;10-11 [33.96 MB]

Espeland, Jon - Den samaritanske kvinnen Joh 4;1-26 [63.7 MB]

Sanger


Arne og Magne 1 [3 MB]

Arne og Magne 2 [3.23 MB]

Broderrøsten 1 [2.41 MB]

Broderrøsten 2 [2.96 MB]

Broderrøsten 3 [3.46 MB]

Broderrøsten 4 [3.09 MB]

Kjell 1 [1.28 MB]

Kjell 2 [3.26 MB]

Mangelrødgutane 1 [3.09 MB]

Mangelrødgutane 2 [2.5 MB]

Mangelrødgutane 3 [2.2 MB]

Musikklaget 1 [3.48 MB]

Musikklaget 2 [2.27 MB]

Musikklaget 3 [3.07 MB]

Per Olav 1 [3.71 MB]

Per Olav 2 [2.08 MB]

Risnes 1 [4.32 MB]

Risnes 2 [2.38 MB]

Turid og Kjell 1 [2.61 MB]

Turid og Kjell 2 [2.65 MB]

Turid og Kjell 3 [1.38 MB]

Turid og Kjell 4 [2.81 MB]IMI, Oppdal


Mangelrød, Svein - Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss - 1Joh 4;7-11 [22.07 MB]

Klavenæs, Olaf - Guds ufatterlige kjærlighet - Joh 3;16-18 [31.91 MB]

Ellingsen, Lars Fredrik - Fariseisme og kristendom [37.32 MB]

Ellingsen, Lars Fredrik - Nikodemus - Joh 3;1-21 [41.45 MB]

Klavenæs, Olaf - Liv i Kristus - Ef 2;10-16 [23.21 MB]

Mangelrød, Tore - Himmelbesøk - 1Mos 18;1-18 [34.61 MB]

Lende, Rangvald - om Oscar Ahnfelt [40.92 MB]

Mangelrød, Tore - Joh 8;1-11 [33.09 MB]

Straumstein, Magne - Han setter deg inn i sitt rike - Rom 3;9-24 [33.45 MB]

Sanger


Inger Lise og Ann Helen 1 [3.33 MB]

Inger Lise og Ann Helen 2 [2.85 MB]

Inger Lise og Ann Helen 3 [3.48 MB]

Jane og Tore 1 [4.01 MB]

Jane og Tore 2 [3.16 MB]

Jane og Tore 3 [4.12 MB]

Magne 1 [3.1 MB]

Magne 2 [2.95 MB]

Magne 3 [4.24 MB]

Mangelrødguttene 1 [3.16 MB]

Mangelrødguttene 2 [4.59 MB]

Mangelrødguttene 3 [3.79 MB]

Musikklaget 1 [3.66 MB]

Musikklaget 2 [2.61 MB]

Musikklaget 3 [3.24 MB]

Musikklaget 4 [4.03 MB]

Per Olav 1 [4.54 MB]

Per Olav 2 [5.24 MB]

Sigmund 1 [3.16 MB]

Sigmund 2 [3.55 MB]
2012


Norsjø


Eftevand, Tom - Sitte ved Jesu føtter - Luk 10;38-42 (Marta og Maria) [29.12 MB]

Eftevand, Tom - Menneskelig visdom - 1Kor 3;18 [35.01 MB]

Ellingsen,Lars Fredrik - Alt for ingenting 1 - Jes 55;1-3 [38.93 MB]

Eftevand, Tom - Skapt i Guds bilde - Joh 17;1-4 [37.46 MB]

Espeland, Jon - I eller utenfor Jesus - Matt 22;1-5 (Kongesønnens bryllup) [26.87 MB]

Ellingsen,Lars Fredrik - Alt for ingenting 2 - 2Kor 12;7-10 [29.71 MB]

Sanger


Broderrøsten 1 [4.36 MB]

Broderrøsten 2 [3.42 MB]

Broderrøsten 3 [3.79 MB]

Broderrøsten 4 [2.02 MB]

Eftevand 1 [3.59 MB]

Eftevand 2 [2.65 MB]

Eftevand 3 [3.27 MB]

Eftevand 4 [2.41 MB]

Eftevand 5 [3.51 MB]

Eftevand 6 [3.36 MB]

Mangelrødguttane 1 [3.27 MB]

Mangelrødguttane 2 [3.69 MB]

Mangelrødguttane 3 [2.95 MB]

Musikklaget 1 [3.6 MB]

Musikklaget 2 [3.7 MB]

Musikklaget 3 [2.49 MB]

Risnes 1 [2.63 MB]

Risnes 2 [4.13 MB]Strand (nyttårssamling 2011-12)


Høvås, Steinar - Heb 12;5-6 [39.36 MB]

Klavenæs, Olaf - Morgenrøden - kveldsklokken [31.57 MB]

Butterud, Jan Oskar - 1Kor 15 - Del 1 [24.25 MB]

Mangerød, Mathias - Sal 103 [24.27 MB]

Klavenæs, Øyvind - Åp 7;9-14 [21.8 MB]

Klavenæs, Olaf - En bærestol av Libanons trær - Høys.3;9-10 [31.91 MB]

Mangerød, Per Olav - Lot - 1M 13;8-13, 14;12, 19;15-16 [26.63 MB]

Butterud, Jan Oskar - 1Kor 15 - Del 2 [18.33 MB]

Fjære, Sigmund - Hvorfor gikk det så galt med Isrealsfolket - Jos 24;11-31, Luk 2;25-33 [35.34 MB]

Klavenæs, Øyvind - Jes 43;1-3 [20.76 MB]

Sanger


Broderrøsten 1 [3.65 MB]

Broderrøsten 2 [2.91 MB]

Broderrøsten 3 [3.61 MB]

Broderrøsten 4 [2.08 MB]

Jane og Tore 1 [3.96 MB]

Jane og Tore 2 [3.4 MB]

Jane og Tore 3 [2.72 MB]

Jane og Tore 4 [4.98 MB]

Klavenæsbrødrene 1 [2.53 MB]

Klavenæsbrødrene 2 [2.12 MB]

Mangelrødgutane 1 [3.77 MB]

Mangelrødgutane 2 [3.49 MB]

Mangelrødgutane 3 [2.81 MB]

Per Olav og Anne Margrethe 2 [3.43 MB]

Per Olav og Anne Margrethe [3.82 MB]

Sangvennene 1 [4.27 MB]

Sangvennene 2 [3.79 MB]

Sigmund 1 [2.46 MB]

Sigmund 2 [2.44 MB]

Sigmund 3 [3.14 MB]

Sigmund 4 [4.95 MB]
2011


Bygland


20110804_2000_ASalte


01-Sang nr 272 [3.52 MB]

02-Sang nr 246 [3.72 MB]

03-Berit og Sigmund [3.3 MB]

04-Tale v Arthur Salte [26.35 MB]

05-Sang nr 137 [2.4 MB]

06-Berit og Sigmund [2.59 MB]


20110805_1700_OKlavenæs


01-Sang nr 235 [3.06 MB]

02-Kvelde musikklag [2.2 MB]

03-Talen v Olaf Klavenæs - Rom 6;23 [33.79 MB]

04-Kvelde musikklag [3.26 MB]

05-Sang nr 164 [2.53 MB]


20110805_2000_TMangelrød


01-Sang nr 19 [3.03 MB]

02-Broderrøsten [1.85 MB]

03-Broderrøsten [2.56 MB]

04-Tale v Tore Mangerød [30.38 MB]

05-Broderrøsten [3.15 MB]

06-Broderrøsten [3.18 MB]

07-Sang nr 370 [2.07 MB]

08-Sang nr 919 [3.9 MB]


20110806_1000_OKlavenæs


01-Sang nr 91 [2.71 MB]

02-Ida Narvesen [2.19 MB]

03-Ida Narvesen [2.1 MB]

04-Sang nr 741 [4.34 MB]

05-Talen v Olaf Klavenæs - Fil 1;21 [31.2 MB]

06-Sang nr 429 [2.81 MB]

07-Ida Narvesen [2.09 MB]


20110806_1130_TMangelrød


01-Arild Salte [1.89 MB]

02-Sang nr 364 [4.63 MB]

03-Tale v Tore Mangelrød [25.5 MB]

04-Sang nr 403 [3.32 MB]

05-Mangelrødtriøn [3.06 MB]

06-Mangelrødtrien [2.25 MB]


20110806_1700_BManelrød


01 [2.42 MB]

02-Tale v Birger Mangelrød [27.9 MB]

03-Sang nr 258 [2.93 MB]

04 [2.73 MB]


20110806_2000_ASalte


01-Sang nr 56 [2.18 MB]

02-Marte og Anne Margrethe [2.34 MB]

03-Sang nr 49 [3.03 MB]

04-Tale v Arthur Salte [29.72 MB]

05-Sang nr 206 [2.56 MB]

06-Marte og Anne Margrethe [2.25 MB]

07-Sang nr 751 [3.3 MB]


20110807_1030_TMangelrød


01-Sang nr 464 [2.77 MB]

02-Sangvennene [2.77 MB]

03-Sangvennene [3.23 MB]

04-Sang nr 866 [2.52 MB]

05-Tale v Tore Mangelrød [25.25 MB]

06-Sang nr 895 [3.36 MB]

07-Sangvennene [2.92 MB]

08-Sang nr 904 [1.73 MB]IMI, Oppdal


20110708_1130_SFjære


02-Sang nr 51 [2.47 MB]

03-Sang Torstein og Bjørnar [3.62 MB]

04-Sang nr 272 [4.33 MB]

05-Tale v Sigmund Fjære [29.3 MB]

06-Sang nr 461 [3.36 MB]

07-Sang Torstein og Bjørnar [2.91 MB]

09-Sang nr 172 [1.77 MB]


20110708_2000_ØKlavenæs


01-Start [761.44 K]

02-Sang nr 7 [1.87 MB]

04-Sang nr 230 [3.73 MB]

06-Sang [2.42 MB]

07-Sang [3.3 MB]

08-Sang nr 899 [3.76 MB]

09-Tale v Øyvind Klavenæs [17.52 MB]

10-Sang nr 131 [3.91 MB]

12-Sang [7.99 MB]

14-Sang nr 705 [2.79 MB]

16-Sang nr 870 [2.78 MB]


20110709_2000_SMangelrød


01-Sang v Sangvennene [2.95 MB]

02-Sang nr 374 [2.86 MB]

03-Tale v Svein Mangelrød [26.67 MB]

04-Sang nr 316 [4.33 MB]

04-Sang v Sangvennene [2.17 MB]Lunden


20111014_2000_ENordbø


01 - Sang [4.49 MB]

02 - Tale v Erik Nordbø - Luk 5;1-11 [41.43 MB]

03 - Sang nr 46 [1.66 MB]

04 - Sang [3.57 MB]


20111015_1130_ENordbø


01 - Sang v Ida [4.18 MB]

02 - Tale v Erik Nordbø - 2.Kor 4;1-6 [38.13 MB]

03 - Sang nr 370 [1.87 MB]

04 - Sang v Ida [4.5 MB]


20111015_1700_LFEllingsen


01 - Sang nr 492 [2.75 MB]

02 - Sang [2.75 MB]

03 - Sang [3.66 MB]

04 - Sang nr 148 [2.25 MB]

05 - Tale v Lars Fredrik Ellingsen - I korsets lys, del 2 [24.44 MB]

06 - Sang nr 278 [2.38 MB]

07 - Sang [1.95 MB]
2010


Bygland


Arthur Salte - 1 [49.56 MB]

Hans Erik Nissen - BLODET [43.1 MB]

Hans Erik Nissen - GOLGATA [42.02 MB]

Jon Espeland [44.23 MB]

Olaf Klavenæs - Tungen [32.32 MB]

Arthur Salte - 2 [30.41 MB]

Hans Erik Nissen - Korset [46.33 MB]

Olaf Klavenæs - Disippeltungen [27.49 MB]

Svein Mangelrød [31.17 MB]

Hans Erik Nissen - Kronen [40.88 MB]


Strand (nyttårsleir 2009-10)


Håvar Fjære [36.97 MB]

Olaf Klavenæs Nyttårsdag [32.68 MB]

Olav klavenæs 2 [44.07 MB]

Tom Eftevand 1 (2) [37.97 MB]

Tom Eftevand [39.18 MB]

Tore Mangelrød 1 [46.84 MB]

Tore Mangelrød Nyttårsaften [26 MB]

Tore Mangelrød [23.79 MB]Grunnet overgang til nye nettsider vil denne siden være noe rotete til vi har fått organisert alle opptakene på en ny måte.

Taler
Talene er hovedsaklig i .mp3-format. Du kan du laste ned talene gratis, helt enkelt ved å høyreklikke på den talen du ønsker, velge Lagre som.../Save as... og OK. Vi gjør oppmerksom på at filene varierer fra 6 MB og oppover, slik at nedlastingen kan ta noe tid om du ikke har raskt bredbånd.

 
Sanger

Du kan også laste ned eller lytte direkte til mye av leirsangene. Sangene har ikke blitt tatt opp på alle leirene hittil, men på endel. Disse kan du klikke deg frem til på ELM/Møtevirksomhet Norge/Leirer.


Hvis du har problem med å få åpnet filen etter nedlastingen, kan du prøve et annet lydprogram. Winamp er gratis og fungerer bra, det kan du laste ned her, http://www.winamp.com/player/lite.php.

Hvis du ønsker det, kan du lytte til filen også uten å laste den ned (streame). Det kan du gjøre ved å venstreklikke på linken. Hvis du ikke har et avspillingsprogram, kan du laste det ned gratis på følgende adresse: http://www.apple.com/no/quicktime/download/win.html.

Du kan også bestille talene og en del leirsang på CD fra denne siden.

 
Forkynner Tale Sted Størrelse på filen
BYGLAND -09 - se her.
OPPDAL -09 - se her.
NORSJØ -09
Einar Kristoffersen Kveldsmøte Norsjø 06.03.09 kl 2000  
Olaf Klavenæs Emne: ”Guds lysthave” Norsjø 07.03.09 kl 1000  
Øivind Klavenæs Bibeltime Norsjø 07.03.09 kl 1130  
Einar Kristoffersen Emne: ”Synd og nåde” Norsjø 07.03.09 kl 1700  
Olaf Klavenæs Kveldsmøte Norsjø 07.03.09 kl 2000  
Einar Kristoffersen Formiddagsmøte Norsjø 08.03.09 kl 1100  
TRONDHEIM FEBR -09
Tore Mangelrød Torsdag .mp3 Havly, Trondheim - 05.02.09  
Tore Mangelrød Fredag .mp3 Havly, Trondheim - 06.02.09  
Tore Mangelrød Lørdag .mp3 Havly, Trondheim - 07.02.09  
Tore Mangelrød Søndag .mp3 Havly, Trondheim - 08.02.09  
BYGLAND -08
Hans Erik Nissen Kveldsmøte .mp3 Bygland 06.08.08 kl 2000  
Jon Espeland Emne: ”Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg.” Rom.10.20.  .mp3(Denne filen mangler dessverre 10 min i første halvdel av prekenen.) Bygland 07.08.08 kl 1030  
Hans Erik Nissen Bibeltime .mp3 Bygland 07.08.08 kl 1700  
Arthur Salte

Kveldsmøte .mp3

Bygland 07.08.08 kl 2000  
Hans Erik Nissen Bibeltime .mp3 Bygland 08.08.08 kl 1030  
Jon Espeland  ”Arven etter Hans Nielsen Hauge og C.O.Rosenius.” .mp3 Bygland 08.08.08 kl 1700  
Arthur Salte

Kveldsmøte .mp3

Bygland 08.08.08 kl 2000  
Hans Erik Nissen Bibeltime .mp3 Bygland 09.08.08 kl 1030  
Arthur Salte  ”Et godt familieliv.” .mp3 Bygland 09.08.08 kl 1700  
Svein Mangelrød Kveldsmøte  .mp3 Bygland 09.08.08 kl 2000  
Hans Erik Nissen Formiddagsmøte .mp3 Bygland 10.08.08 kl 1030  
 
OPPDAL -08

Tore Mangelrød

Jesaja 1: 24-25 .mp3

Oppdal 10.07.08 kl 2000  

Einar Kristoffersen

Rik nok for alle .mp3

Oppdal 11.07.08 kl 1000  

Olaf Klavenæs

Nå ser jeg det. .mp3

Oppdal 11.07.08 kl 1130  

Tore Mangelrød

Markus 9:17-27 .mp3

Oppdal 11.07.08 kl 1700  

Øyvind Klavenæs

2. Mos 15:1-7 .mp3

Oppdal 11.07.08 kl 2000  

Olaf Klavenæs

Den skarlagenrøde fargen. .mp3

Oppdal 12.07.08 kl 1000  

Einar Kristoffersen

I håpet. Rom 8:22-25 .mp3

Oppdal 12.07.08 kl 1130  
Håvar Fjære Vindretningen .mp3 Oppdal 12.07.08 kl 1700  

Tore Mangelrød

Joh Åp 22:17, 22 .mp3

Oppdal 12.07.08 kl 2000  

Einar Kristoffersen

Jes 65:1-2 .mp3

Oppdal 13.07.08 kl 1030  
 
KVINATUN -07
Dagfinn Natland Kveldsmøte Rom 3:19 .mp3 Kvinatun 05.10.07 kl 2000 6,2 MB
Olaf Andrè Klavenæs Bibeltime. Emne: "Mitt hjemland er i himmelen" .mp3 Kvintaun 06.10.07 kl 1000 5,5 MB
Dagfinn Natland Bibeltime Åp 3:14 .mp3 Kvintaun 06.10.07 kl 1130 6,7 MB
Arthur Salte Bibeltime. Emne: 1. Kong 18:21 Hvor lenge vil dere halte til begge sider? .mp3 Kvintaun 06.10.07 kl 1700 7,0 MB
Olaf Andrè Klavenæs Kveldsmøte 1. Tess 5:1-10 .mp3 Kvintaun 06.10.07 kl 2000 5,7 MB
Arthur Salte Avslutningsmøte Rom 4:4-5 .mp3 Kvinatun 07.10.07 kl 1030 4,7 MB
       
BYGLAND -07
Tore Mangelrød Kveldsmøte. Matt 9:2-8 .mp3 Bygland 08.08.07 kl 2000 4,7 MB
Artur Salte "Tidens bekymring og rikdommens bedrag."  Matt.13:22 .mp3 Bygland 09.08.07 kl 1000 5,1 MB
Sven Berglund Prof Haggai 2:1-9 .mp3 Bygland 09.08.07 kl 1130 8,8 MB
Olaf Klavenæs "Fred med Gud" .mp3 NB: Denne fila er dessverre inkomplett Bygland 09.08.07 kl 1700 18,0 MB
Einar Kristoffersen Kveldsmøte .mp3 NB: Denne fila er dessverre inkomplett Bygland 09.08.07 kl 2000 2,3 MB
Ragnvald Lende Andakt ved årsmøtet. Rom 5 .mp3 Bygland 10.08.07 kl 1000 1,8 MB
Artur Salte "Trell eller fri"  Gal.4:21-31 .mp3 Bygland 10.08.07 kl 1700 6,8 MB
Tore Mangelrød Joh 5:24 .mp3 Bygland 10.08.07 kl 2000 15,1 MB
Sven Berglund Prof Haggai 2:1-9 .mp3 Bygland 11.08.07 kl 1000 9,2 MB
Einar Kristoffersen Luk 17:20-30 .mp3 Bygland 11.08.07 kl 1130 7,3 MB
Lars Fredrik Ellingsen "Vennesamfunnet" .mp3 Bygland 11.08.07 kl 1700 6,8 MB
Artur Salte ”Himmel eller helvete.”  Matt. 24:35-44 .mp3 Bygland 11.08.07 kl 2000 5,5 MB
Olaf Klavenæs Hebr 11:35-45 .mp3 Bygland 12.08.07 kl 1030 5,0 MB
   
OPPDAL -07
Ola Østerbacke Jes 53:1-2  .mp3 Oppdal 12.7.07 kl 2000 26,5 MB
Ola Østerbacke Daniel 2   .mp3 Oppdal 13.7.07 kl 1000 36 MB
Arthur Salte "Lønnkammeret og tiggerplassen”  .mp3 Oppdal 13.7.07 kl 1130 12,4 MB
Øyvind Klavenæs Joh 3:14-18   .mp3 Oppdal 13.7.07 kl 1700 27,5 MB
Kjell Sønstabø Salme 73:23-24   .mp3 Oppdal 13.7.07 kl 2000 41,1 MB
Ola Østerbacke Daniel 3   .mp3 Oppdal 14.7.07 kl 1000 38,3 MB
Arthur Salte ”Hverdagen i en kristen familie.” Kol.3:16.-4:1   .mp3 Oppdal 14.7.07 kl 1130 47,5 MB
Kjell Sønstabø 1. Joh 3:1 Frelsesvisshet   .mp3 Oppdal 14.7.07 kl 1700 37,5 MB
Arthur Salte ”Men hvor er lammet?”   .mp3 Oppdal 14.7.07 kl 2000 28,7 MB
Kjell Sønstabø Jer 6:16   .mp3 Oppdal 15.7.07 kl 1030 42,5 MB
       
SANDEFJORD 06/07
Lars Fredrik Ellingsen I syndsforlatelsens rike .mp3 Moe Skole, fred 29/12-06 kl 1900 27,6 MB
Birger Mangelrød Johs 4 .mp3 Solløkka Leirsted, lørd 30/12-06 kl 1000 29,1 MB
Morten Askjer Kong Hiskias liv og tjeneste .wav Solløkka Leirsted, lørd 30/12-06 kl 1130 25,3 MB
Morten Askjer Kong Hiskia2 og et riss av kong Mannasses liv .wav Solløkka Leirsted, lørd 30/12-06 kl 1700 23,1 MB
Jon Espeland Nytt fra Peru. Mika 7:18-20 .mp3 Solløkka Leirsted, lørd 30/12-06 kl 1930 34,6 MB
Birger Mangelrød 1. Pet 5:8-9 og Hebr 12:1-2 .mp3 Solløkka Leirsted, sønd 31/12-06 kl 1000 18,4 MB
Einar Kristoffersen Barnedåpen. Johs 8 .mp3 Solløkka Leirsted, sønd 31/12-06 kl 1130 30,0 MB
Einar Kristoffersen Johs 8 forts. .mp3 Solløkka Leirsted, sønd 31/12-06 kl 2200 27,8 MB
Lars Fredrik Ellingsen Matt 1:21 .mp3 Solløkka Leirsted, mand 1/1-07 kl 1100 33,8 MB
       
KVINATUN -06
Olaf Klavenæs Joh 3:16-18 .mp4 Kvinatun, fred 6/10-06, kl 2000 6,5 MB
Magnus Vistvik Kol 1 .mp4 Kvinatun, lørd 7/10-06, kl 1000 8,3 MB
Olaf Klavenæs Fil 4:5 .mp4 Kvinatun, lørd 7/10-06, kl 1130 6,3 MB
Lars Fredrik Ellingsen Johannes 1 .mp4 Kvinatun, lørd 7/10-06, kl 1700 7,5 MB
Magnus Vistvik Joh 8:31-36 .mp4 Kvinatun, lørd 7/10-06, kl 2000 10,0 MB
Arthur Salte Matt 24 .mp4 Kvinatun, sønd 8/10-06, kl 1100 11,3 MB
       
OPPDAL -06
Tore Mangelrød Esters bok .mp3 Sommerbibelskolen 2006, Oppdal 33,6 MB
Tore Mangelrød Esters bok, kap 6 .mp3 Sommerbibelskolen 2006, Oppdal 33,2 MB
Einar Kristoffersen Efeserbrevet 2:11-14 .mp3 Sommerbibelskolen 2006, Oppdal 37,4 MB
Einar Kristoffersen Guds tilstrekkelige nåde, Markus 8 .mp3 Sommerbibelskolen 2006, Oppdal 31,3 MB
Jon Espeland Menighetsbyggende arbeid, Lukas 17 .mp3 Sommerbibelskolen 2006, Oppdal 43,9 MB
Jon Espeland Rom 8:15 .mp3 Sommerbibelskolen 2006, Oppdal 37,7 MB
Svein Mangelrød Salme 40 .mp3 Sommerbibelskolen 2006, Oppdal 21,9 MB
Olaf Klavenæs 1. Mos 2:10 .mp3 Sommerbibelskolen 2006, Oppdal 39,0 MB
Olaf Klavenæs Salomos Høysang 2:14 .mp3 Sommerbibelskolen 2006, Oppdal 33,1 MB
       
DIV
Einar Kristoffersen Jesaja 55 .wav Trondheim; 2005 29,4 MB
Einar Kristoffersen 1. Kor 11:23-29 .wav Trondheim; 2005 34,5 MB
       
Carl Fredrik Wisløff Frelse og frelsesvisshet .mp3 Frøyland; 1998 20,5 MB
Carl Fredrik Wisløff Hva er sann vekkelse .mp3 Solgry; 1996 16,5 MB
Odd Dyrøy
Kilde: Dybde.org

1988


Barnekåret [36.34 MB]

Joh 17;1-4 [43.21 MB]


1990


Jes 55;6-13 [37.47 MB]


ukjent år


Guds husfolk - Ef 2;11-22 [41.64 MB]


Gotfred Nygaard
Kilde: Dybde.org