Frilutsmøte

Vi feira reformasjonsdagen 26 oktober ute i det fri. Alle våre kirker her i Arequipa tok turen litt utenfor byen til en plass som heter Yura, til sammen ca 200 personer med. Evangelist Damian preka og tok også opp noe av Luthers historie. Etter møtet spiste vi medbrakt mat, spilte fotball og bada i noen varme kilder som finnes her. 

Skrevet av Per Olav Mangelrød den 06.11.2014

Ansatte i ELM Peru

Her er de fleste som er ansatt i Union Misionera. Vicky som er 60% sekretær og 40% på barnehjemmet og førskolen i Horacio, var på ferie og var derfor ikke med på bilde. Jeg (Per Olav) tar bilde. I hendene holder de bøker de har fått fra Lekmansmisjones trykkeri i bolivia.

Bak fra venstre: Adolfo(bestyrer på barnehjemmet), Ubaldo(evngelist/leder), Damian(evangelist), Martin(radioarbeider/evangelist), Hugo(evangelist), Miguel(regskapsfører), Samuel(evangelist).

Foran fra venstre: Sunniva(god kone og medhjelper), Raul(radioarbeider/evangelist), Wilfredo(radioarbeider), Arturo(evangelist), Teresa(bestyrer på barnehjemmet)

Skrevet av Per Olav Mangelrød den 16.10.2014

Ungomsleir

Vi arrangerte ungdomsleir i Vitor, ca 1,5 timers kjøring fra Arequipa i retning Lima. Vitor er en frodig dal midt i tørre ørkenen. Det skyldes en elv som renner gjennom dalen. Det grønne lanskapet var til stor glede, spesielt for oss norske! Vi savner nok den grønne norske naturen endel. jaja det var altså ungomsleir.

Totalt var vi 26 ungdommer på leiren. 

Hele familien vår var med. Jenny synes det er stor stas med hest.

Vi Hadde en fin samling ved bålet lørdaskvelden. Koste oss med litt godsaker og sang sanger fra sangboka.

Vi fikk sitte å høre evangeliet om Jesus fra forskjellige talere. Vi ser det som veldig viktig at ungommene får samles og ha det koselig i sammen. Det er viktig at de får godt vennskap seg i mellom, og ikke bare er sammen med verdslige venner, noe som for mange er realiteten. Så får vi så evangeliet i vitnesbyrd og sang, Gud vil stå for veksten og livet.

Skrevet av Per Olav Mangelrød den 03.10.2014

Ny evangelist

Nà i augutst startet Arturo som ny evangelist hos oss her i Union Misionera (ELM Peru). Det er en veldig gledelig nyhet for oss. Vi er takknemmelige til Gud for at han har kalt Arturo til denne tjenesten. Det er en stor hòst, og vi trenger hele tiden fler som vil gà med det glade budskapet!

Arturo er en mann pà 31 àr. Han er fòdt i Piura, helt nord i Peru. Han er sà heldig at han har 13 sòsken! Men det er en nòd for Arturo at det bare er 4 av disse  og foreldrene som er kristne. Han vil gjerne ta en tur à besòke familien sin i februar for à snakke med de om Jesus. Jeg har snakka med Arturo en del og han brenner virkelig for à bre ut evangeliet!

Arturo arbeidet med à selge kaker i en butikk i Lima fòr han kom til Arequipa. Pà denne butikken jobba det ei dame som solgte kakene han lagde. Denna dama var Lilly som han seinere gifta seg med. I 2007 fikk han tilbud fra broren til Lilly om à jobbe pà en fabrikk hvor de bearbeida artiskokk (en grònnsak) i Arequipa. Fra 2007-2009 bodde de hos ei tante til Lilly i Horacio. Der var evangelisten Ubaldo og kona Juana rundt pà dòrene og evangeliserte. Det endte med at Arturo tok imot Jesus i 2009. Han og Lilly flytta til kirka her i Horacio og bodde der fra 2009-2013, og de gifta seg i 2010. De ha to unger sammen.

Arturo fortsatte à jobbe pà grònnsaks fabrikken, og steig etterhvert i gradene. Han tjente meget godt som inspektòr pà fabrikken, men han hadde en nòd i hjertet. Og nàr han fikk kallet om à begynne som evangelist hos oss, takka han ja, noe som innebar at han gikk drastisk ned i lònn, og han fikk tydelig beskjed fra fabrikken at han aldri kom til à fà jobb der igjen om han slutta nà. 

Legg Arturo til pà bònnelisten din! 

Skrevet av Per Olav Mangelrød den 13.08.2014

Samuel fra Pillpinto

Samuel Gosman er en mann i 50 àra som bor i Huarangal i Arequipa. Men opprinnelig er han fra Pillpinto som ligger "en og en halv dagsreise"(i fòlge ham selv) fra Arequipa. Hvis du ser pà kartet vil du finne ut at det er ca 420km fra Arequipa. Det ligger litt sòr for byen Cusco som dere sikkert har hòrt om.

Jeg har treft Samuel bare èn gang, han virker til à vère en mann med godt humòr og han har en nòd for folket pà hjemmplassen sin. Samuel er gift men Julia og de har 4 barn sammen. 2 av disse er gift. 

Av og til har Samuel tatt turen til Pillpinto i egen regi for à samle lannsbyboerne for à holde mòter. Han samler 13 faste sjeler der, 8 voksne og 5 barn. Han er ingen teolog og ville derfor ha med seg litt Luthersk undervisningsmateriell til seg selv og de andre i Pillpinto nà nàr han dro for noen dager siden. Han fikk ogsà noen dager undervisning av evangelist Hugo fòr han dro.

Dere mà gjerne huske pà Samuel nàr dere ber. At Herren mà àpne hjertene til folket pà hjemmplassen hans. Kanskje Gud vil at ELM skal begynne et nytt arbeid i Pillpinto sammen med Samuel.

Skrevet av Per Olav Mangelrød den 23.07.2014

Her i byen gàr livet sin gang. Sunniva er stort sett hjemme med ungene. Mens jeg (Per Olav) har vèrt mye pà kontoret med forskjellige oppgaver. Vi begynner à fà pà plass visumet vàrt for 4 àr (endelig). Det har vèrt endel fram og tilbake med det. Inntil nà har vi hatt turistvisum. Det betyr at en mà ut av landet innen en viss tid for à fà fornyet periode. Det skal bli godt à fà det i boks.

Nà hàper jeg det skal bli mere tid til à besòke kirkene vàre rundt forbi. Og kanskje begynne mere fast et sted. Det er enda vanskelig à holde preken pà spansk. Jeg fòler pà det at jeg ikke fàr sakt helt det jeg vil noen ganger. Men det er godt à fà legge det ogsà pà Herren. Jeg kan jo uansett ikke àpenbare evangeliet for et menneske, det mà Den Hellige Ând ta seg av. Han kan vel bruke en stotrende spansk ogsà om han vil. Hver tirsdag er Sunniva med meg pà kontoret, der samles alle arbeiderene i ELM til bònnemòte og frokost ertterpà. Det er noen gode stunder, hvor vi legger alt pà Jesus. Det er god à komme sammen og dele stort og smàtt.

Takk for alle som husker pà oss i bònn!

Skrevet av Per Olav Mangelrød den 12.06.2014

Kjaere vennerª

Kjaere venner!

 

"For om ett lem lider, lider alle de andre med. Om et lem blir herdet, gleder de andre seg."

                                                                                                        1.kor 12.26

 

Det har vaert gjennom en vanskelig tid her ute. Som dere kanskje vet alt har lederen for arbeidet her ute (Miguel) over tid tatt ut et betydelig belòp, som har gàtt rett i han egen lomme. I kjòlevannet av det har det blitt vanskelig for noen i kirkene her, med usanne rykter og delevis partier. Noen fà har ogsà bestemt seg for à gà ut av kirka pga disse usanne ryktene.

Bròdre og sòstre i norge: Vil dere vaere med i bònn for kirkene og medlemmene her. Og for Miguel og hans familie. Jeg er blitt skremt over à se hvordan synden er. Dens lònn er dòd sier bibelen. Begynner vi med en synd, er det lett og fortsette med neste. Jeg veit sjòl hvor lett jeg kan gi etter for synden i fristelsens stund. Mà vi alle holde oss til klippen! Der er redningen! Sier vi farvel til Jesus og avhengigheten av han, har vi ingenting à stille opp med.

 

Med oss som familie gàr det bra. Av og til kommer hjemmlengselen pà besòk, kanskje mest hos Sunniva. Men vi har det stor sett veldig bra. Det er veldig anderledes à bo her. Der vi bodde i norge, var alt stille og fredelig. Men her er det mye liv og lyd. Hunder, biler, selgere (med ropert), sòpplebil (med hòy musikk) o.l. Det er ikke sà lett à vende seg til sànt over natta. Men det er jo litt arti à. 

Sunniva er stort sett hjemme med ungene, av og til har ho vèrt med meg pà kontoret. Her trengs det à pusses opp, sà ho har begynt à ta tak i noen forskjellige ting her. Mye skrot som har vèrt lagra over tid.

Jeg (Per Olav) Har vèrt mye pà kontoret opptatt forskjellige oppgaver her. Sòndagen som var hadde jeg min fòrste preken pà spansk. Det er litt vanskelig nà spràket ikke er helt pà plass enda. Men tilhòrerene hadde skjònt hva jeg sa.

Ungene trives. De leker mye med ungene pà barnehjemmet. Jenny har lèrt seg mye spansk. Det ser ut til à bli lekepràket. 

Hilsen oss her i Arequipa

Skrevet av Per Olav Mangelrød den 09.05.2014

La cano

"Jeg vet om din trengsel og din fattigdom - men du er rik"

Raul og jeg var i la cano, der han har sitt virke. Vi skulle dele ut noen matvarer der, for mange av de som bor i la cano er veldig fattige. Det var på det første stedet vi var på besøk at dette verset fra åpenbaringen 2.9 blei levende. Vi banket på en bølgeblikkplate som blei brukt som dør. Ellers var den lille tomta inngjert med flettete stråmatter. Det var ei dame som jeg tipper nærma seg 80 år som åpna bølgeblikkplata for oss. Det var ikke vanskelig å se at ho var syk. Ho nesten gråt når ho snakka, for ho hadde nok ganske høy feber. Denne gamle dama var den eneste trofaste på møtene i la cano, mannen hennes klarte ikke å gå så langt som til møtelokalet. Raul sa vi skulle be og lese litt sammen. Ja, ja sa den gamle damen. Så gikk hun inn i huset sitt som også var laget av stråmatter, å henta noe som ligna en krakk som jeg fikk å sitte på, Raul fikk en bøtte, det var ikke strort mer de hadde utenom 3-4kalkuner og noen høner. Så leste Raul fra joh 11 om Jesus som vekket opp Lasarus. I vers 25 står det: "Å hver den som tror på meg skal aldri i eviget dø, tror du dette?" så gjenntok Raul: "Tror du dette?" Ja, ja sa den gamle damen med gråten i halsen. Og den gamle mannen som satt på siden med munnen full av kokkablader brummet med: Ja, ja. Det var en salig stund der mellom kalkunene og hønene. Her satt det to lut fattige mennesker som måtte få nesten alt for å leve av snille naboer. Men du hvor rike de var! De skal nok snart avslutte sitt liv her på jorden, å da skal de tre inn i den herlige staden i himmelen hos Jesus. Å der skal de være for alltid! Ja disse to gamle var i sannhet rike!

"Å, kor rik eg er eg har Jesus!

Eg for Gud er kjær gjennom Jesus.

Eg har Gud til far, himmelarv eg har.

Å kor rik eg er!"

Skrevet av Per Olav Mangelrød den 21.02.2014

Fellesmøtet

Det var fellesmøte her i Horacio søndag 2.februar for å feire 8års jubileum for kirka. Da blei alle kirkene som ELM driver her ute innbudt. Det kom nærmere 250stk. Det var et møte som jeg skulle ønske alle dere som leser dette skulle vært på sjøl om møte med mat og det hele varte nesten 5 timer! Etter talen kom de forskellige kirkene med hilsener og så sang alle medlemmene fra kirkene de representerte to sanger vær. Det var spesielt denne delen av programmet som jeg ville dele med dere. Den ene kirka som var oppe kom ifra Villa Ecologica (dere skal bli mer kjent med de forskjellige stedene etterhvert). Der har det vært drevet arbeid i snart 1,5år. 13-14 stk var oppe å sang pluss evangelist Ubaldo og kona hans. 13-14 sjeler som for 1,5år siden levde uten Gud og uten håp. Nå er de frelst som frukt av arbeidet ELM driver. Det var undelig å sitte å høre å se disse "nyfødte" som sang om sin frelser. Ubaldo sier at det var omtrent halvparten av kirka fra Villa Ecologica som var med på møtet i Horacio. Vær med å be om at disse nye i troen må bli bevart!

 

Skrevet av Per Olav Mangelrød den 04.02.2014

Perublogg

På denne bloggen vil misjonærene dele sine tanker og opplevelser fra Peru, og hvordan arbeidet er der.

Rode og Håkon har også sin egen private blogg på familienmalerod.wordpress.com hvor passordet er Arequipa for å lese innholdet.

Arkiv

2024 (1)

januar (6)

2023 (11)

november (7)

september (6)

juli (4)

juni (4)

mai (6)

april (4)

mars (5)

januar (6)

2022 (3)

2019 (2)

mars (5)

februar (5)

2018 (8)

oktober (6)

september (6)

august (2)

juli (4)

april (4)

mars (5)

februar (5)

januar (6)

2017 (5)

november (7)

juni (4)

mai (6)

mars (5)

2016 (9)

desember (3)

november (7)

september (6)

juli (4)

mai (6)

april (4)

februar (5)

januar (6)

2015 (9)

november (7)

oktober (6)

september (6)

mai (6)

april (4)

mars (5)

januar (6)

2014 (9)

november (7)

oktober (6)

august (2)

juli (4)

juni (4)

mai (6)

februar (5)

2013 (1)

desember (3)